Pulmonale arteriële hypertensie bij aangeboren hartaandoening

Geneeskunde

22mrt2018 10.00

Promotie

Een belangrijke oorzaak van pulmonale arteriële hypertensie (PAH) is een aangeboren hartaandoening. Hierbij kan de aanwezigheid van een gat tussen de hartboezems of -kamers zorgen voor een overbelasting van de longcirculatie. Mensen met een aangeboren hartaandoening hebben hun hele leven kans op het ontwikkelen van latere complicaties zoals ritmestoornissen, hartfalen (verminderde pompfunctie) en ook PAH. Annelieke van Riel wil achterhalen hoe vaak PAH voorkomt bij patiënten met een aangeboren hartaandoening en met welke risicofactoren dit gepaard gaat. Ook kijkt ze onder meer naar de mogelijkheden om deze aandoening in een vroeger stadium op te sporen.

Mw. A.C.M.J. van Riel: Under Pressure. Pulmonary Arterial Hypertension in Adult Congenital Heart Disease. Promotor is prof. dr. B.J.M. Mulder. Copromotor is dr. B.J. Bouma.

Deelname

Toegang vrij

Locatie

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting