Ontknoping van het zwaartekrachtmodel

Economie

19jun2018 14.00

Promotie

Het zwaartekrachtmodel wordt veel gebruikt voor het in kaart brengen van bilaterale exportstromen. Het empirische en theoretische zwaartekrachtmodel zijn echter sterk vervlochten, wat de interpretatie en identificatie van belangrijke variabelen in het model bemoeilijkt. Rutger Teulings richt zich op het ontvlechten van het zwaartekrachtmodel. Vervolgens onderzoekt hij de impact van vier verschillende Brexit-scenario’s.

Dhr. R.M. Teulings: Untangling Gravity. Promotor is prof. dr. F.J.G.M. Klaassen. Copromotor is dr. M.J.G. Bun.

Deelname

Toegang vrij

Locatie

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting