Woordenschat en leesvaardigheid bij eentalige en meertalige kinderen

Taalwetenschap

20jun2018 12.00

Promotie

Tessa Spätgens bestudeert het niveau van woordenschataspecten – bijvoorbeeld de snelheid waarmee de woordbetekenis en -relaties kunnen worden opgehaald tijdens het gebruik van taal - bij Nederlandse kinderen van 10-11 jaar (groep 7). Zij kijkt naar de woordenschat van zowel eentalig opgroeiende kinderen als van meertalige kinderen (die naast het Nederlands een minderheidstaal spreken). Daarnaast onderzoekt Spätgens de samenhang tussen woordenschataspecten en leesvaardigheid.

Mw. T.M. Spätgens: Developing Semantic Networks. Individual Differences in Dutch Monolingual and Bilingual Children’s Semantic Knowledge and Reading Comprehension. Promotor is prof. dr. J.M. Schoonen (RU Nijmegen). Copromotor is prof. dr. J.H. Hulstijn.

Deelname

Toegang vrij

Locatie

Gepubliceerd door  UvA Persvoorlichting