Beleidsmedewerker onderzoek

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Publicatiedatum
12 maart 2018
Opleidingsniveau
Universitair
Salarisindicatie
€3.475 tot €5.405 bruto per maand, op basis van 38 uur per week
Sluitingsdatum
25 maart 2018
Functieomvang
30.4 uur per week
Vacaturenummer
18-109

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid, gelegen in het hart van Amsterdam, heeft een sterke maatschappelijke betrokkenheid en een internationaal profiel. Beide komen tot uiting in haar onderzoek en onderwijs. De faculteit verzorgt drie bacheloropleidingen en twintig masteropleidingen en -tracks. Het onderzoek van de Faculteit, bijvoorbeeld op het gebied van internationaal recht, Europees recht en informatierecht, behoort tot de internationale top. Met 3500 studenten en 450 medewerkers behoort zij tot de grotere rechtenfaculteiten van Nederland.

Het onderzoek van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid wordt gefaciliteerd door het facultair onderzoeksinstituut, het Amsterdam Research Institute for Legal Studies (ARILS).

Werkzaamheden

De beleidsmedewerker onderzoek:

 • ondersteunt en coördineert de activiteiten van het facultair onderzoeksinstituut (ARILS);
 • adviseert en ondersteunt de decaan en onderzoeksdirecteur bij beleidsvorming en beleidsimplementatie op het gebied van onderzoek en innovatie;
 • signaleert en analyseert voor de faculteit relevante interne en externe ontwikkelingen op het gebied van onderzoek op nationaal en internationaal niveau;
 • formuleert in nauwe samenspraak met de decaan en de onderzoeksdirecteur strategische beleidsvoorstellen;
 • monitort en evalueert onderzoeksbeleid en doet werkbare voorstellen voor de doorontwikkeling van staand onderzoeksbeleid en ­strategie binnen de beleidskaders van de universiteit en de faculteit;
 • signaleert en formuleert mogelijkheden op het gebied van valorisatie en maatschappelijke relevantie van onderzoek;
 • fungeert als vraagbaak voor de onderzoeksgroepen;
 • treedt op als secretaris van de facultaire Onderzoeksraad, de ethische commissie en het Research Platform;
 • neemt deel aan overige in- en externe voor de functie relevante overleggen;
 • coördineert onderzoekscommunicatie vanuit het ARILS in samenspraak met de afdeling Communicatie;
 • coördineert de PDCA­-cyclus op het gebied van onderzoek en ondersteunt bij het opstellen van het jaarplan en jaarverslag en (kwartaal)rapportages;
 • draagt zorg voor de organisatie en monitoring van facultaire rapportages in het kader van in- en externe onderzoeksevaluaties/-visitaties;
 • adviseert over en monitort de implementatie van verbetermaatregelen voortkomend uit onderzoeksvisitaties;
 • fungeert als achtervang voor de begeleiding van procedures door het promovendisecretariaat en bij procedures rond hoogleraarbenoemingen.

Profiel

De kandidaat heeft:

 • een afgeronde academische juridische opleiding dan wel een andere voor de functie relevante mastergraad;
 • ervaring met beleidsondersteuning ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek;
 • goede sociale en communicatieve vaardigheden, flexibiliteit en stressbestendigheid;
 • gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
 • het vermogen kansen voor vernieuwing te signaleren en initiatieven te nemen;
 • een uitstekende beheersing van het Nederlands en het Engels in woord en geschrift.

Inlichtingen

De werkzaamheden zijn ondergebracht bij de eenheid Bestuurszaken van het Faculteitsbureau.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met:

Aanstelling

Aanstelling geschiedt in eerste instantie in tijdelijke dienst voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Op deze functie is het UFO-profiel van Beleidsmedewerker 2/3 van toepassing. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring, minimaal €3.475 en maximaal €5.405 bruto (schaal 11/12, Cao NU) per maand bij volledige werktijd. 

Sollicitatie

U kunt uw sollicitatiebrief, vergezeld van gedetailleerd curriculum vitae, mailen aan solliciteren-fdr@uva.nl ter attentie van de Selectiecommissie.

Vermeldt u a.u.b. vacaturenummer 18-109 in de onderwerpregel. Sollicitatiebrief en curriculum vitae graag in één pdf-attachment toesturen.

De sluitingsdatum is 25 maart 2018. #LI-POST

Wij stellen acquisitie niet op prijs 

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam