Huismeester/Housemaster

Amsterdam University College

Publicatiedatum
14 maart 2018
Opleidingsniveau
mbo
Salarisindicatie
€1.775 tot €2.647 bruto per maand, op basis van 38 uur per week
Sluitingsdatum
23 maart 2018
Functieomvang
15.2 uur per week
Vacaturenummer
18-117

De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA) hebben gezamenlijk het Amsterdam University College (AUC) opgericht. Het AUC is een hoogwaardige (honours), brede (interdisciplinaire) Engelstalige en sterk op academische vaardigheden gerichte liberal arts and sciences bachelor-opleiding, met een internationale en diverse staf- en studentenpopulatie. Het AUC beschikt over eigen huisvesting, zowel voor het onderwijs als voor de studenten. Het AUC zoekt op korte termijn een nieuwe collega om het team van AUC Housemasters te versterken voor haar onderwijsgebouw.

Werkzaamheden

De AUC Housemaster werkt samen met twee collega Housemasters (de gebouw- en zaalbeheerders van het AUC). In de dagelijkse situatie houden de AUC Housemasters toezicht op het gebruik van het onderwijsgebouw, zorgen ervoor dat het gebouw veilig, schoon, opgeruimd en gebruiksklaar is en zorgen voor het onderhoud en de gebruikersondersteuning. Het werk heeft raakvlakken met de diensten van de Facility Services van de Universiteit van Amsterdam, met wie de AUC Housemasters nauw samenwerken; de AUC Housemasters zijn intermediair, maar verrichten ook zelf (een deel van de) taken. De AUC Housemasters zijn het eerste aanspreekpunt voor AUC staf, docenten en studenten voor praktische zaken i.v.m. gebruik van het gebouw en gebruikersondersteuning, en goede beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal is een vereiste.

De functie van AUC Housemaster houdt in het:

 • mede beheren van de (onderwijs)zalen en de gebruikersondersteuning. De AUC Housemaster werkt mee in het reserveren, openen, controleren, gebruiksklaar maken en sluiten van de zalen, het onderhoud en juist gebruik van hulpmiddelen en apparatuur (incl. AV) en het ervoor zorgen dat de zalen worden opgeruimd en schoongemaakt;
 • mede toezicht (laten) houden op gebouw en inventaris, controle op functioneren installaties, beheer van onderhoudscontracten, sleutelbeheer, interne post en ontvangst goederen en dagelijks toezicht op schoonmaak en afvalbeheer;
 • mede (laten) verrichten van klein huurderonderhoud, het opstellen van onderhoudsplannen en het afhandelen van storingsmeldingen, toezicht houden op uitbesteed werk en registreren van verrichte werkzaamheden en bevindingen;
 • mede (laten) voorbereiden en coördineren van interne verhuizingen;
 • uitvoeren van administratieve werkzaamheden samenhangend met of voortvloeiend uit de eigen werkzaamheden;
 • eerste aanspreekpunt vormen (mede met de andere AUC Housemasters) voor AUC staf, docenten en studenten voor praktische zaken i.v.m. gebruik van het gebouw en gebruikersondersteuning, incl. ICT en AV-apparatuur en
 • lid zijn van de BHV-organisatie.

De AUC Housemaster wordt aangestuurd door en legt verantwoording af aan de directeur bedrijfsvoering (Managing Director) van het AUC.

Profiel

 • Servicegerichte instelling en motivatie om in een internationale omgeving te werken;
 • uitstekende communicatieve vaardigheden en goede beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal;
 • ervaring in (het mede uitvoeren van) gebouwbeheer en zaalbeheer, bij voorkeur in het hoger onderwijs;
 • ervaring met het (mede) verrichten van kleine onderhoudswerkzaamheden en certificaat VOP;
 • beschikken over een BHV-diploma, of dit willen behalen;
 • ervaring met Microsoft Office (Outlook, Word, Excel).
   

Opleiding op het terrein van facilitair management (MBO Facilitair Medewerker) is een pre evenals technisch inzicht en ervaring in gebruikersondersteuning van computer en AV-apparatuur.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met:

Aanstelling

Het gaat om een tijdelijke aanstelling (15.2 uur per week) voor een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband. Indiensttreding geschiedt per onmiddellijk. Het salaris bedraagt, afhankelijk van kennis en ervaring, €1.775 tot €2.647 bruto per maand (schaal 5, 6) bij volledige werktijd (38 uur per week). Op deze functie is het UFO-profiel Medewerker Interne Dienst van toepassing. De UvA heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een ruime vakantieregeling en een eindejaarsuitkering. De Cao Nederlandse Universiteiten is van toepassing.

De AUC Housemaster wordt soms verzocht om in de avonduren en/of in de weekeinden te werken, meestal ter ondersteuning van evenementen die in het onderwijsgebouw worden georganiseerd. Dit komt niet vaak voor, en gebeurt altijd in goed overleg, maar enige flexibiliteit en bereidheid om af en toe buiten kantooruren te werken wordt wel verwacht. Als de AUC Housemaster daardoor overuren maakt, worden deze conform de CAO Nederlandse Universiteiten gecompenseerd.

Sollicitatie

U kunt voor 24 maart 2018 een sollicitatiebrief, vergezeld van een cv en onder vermelding van vacaturenummer 18-117, sturen aan hr@auc.nl. #LI-POST

Wij stellen acquisitie niet op prijs 

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam