Promovendus: De psychologie van flexibilisering

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen – Afdeling Psychologie

Publicatiedatum
17 mei 2018
Opleidingsniveau
Master's degree
Salarisindicatie
€2.222 tot €2.840 bruto per maand, op basis van 38 uur per week
Sluitingsdatum
18 juni 2018
Functieomvang
38 uur per week
Vacaturenummer
18-280

De afdeling psychologie is onderdeel van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Onderzoek en onderwijs zijn georganiseerd rondom zes programmagroepen: Brein en Cognitie, Ontwikkelingspsychologie, Klinische Psychologie, Psychologische Methodenleer, Sociale Psychologie, en Arbeids- en Organisatiepsychologie. De psychologie afdeling van de UvA biedt state-of-the-art onderzoeksfaciliteiten en heeft op de QS World University Rankings de hoogste ranking van alle psychologie afdelingen in continentaal Europa. Promovendi zijn onderdeel van de Graduate school of Psychology van de UvA.

De promotieplaats valt binnen de programmagroep Arbeids- & Organisatiepsychologie. Deze programmagroep doet innovatief empirisch onderzoek naar:

 1. individuele aanpassing, zelfregulatie, en gedrag (bijv. career adaptability, motivatie),
 2. regulatieprocessen in groepen en prestatie (bijv. leiderschap, macht, conflict en onderhandeling, innovatie, besluitvorming), en
 3. interacties tussen regulatieprocessen op individueel en groepsniveau (bijv. de interactie tussen arbeidsmarktontwikkelingen, organisatiecultuur, leiders, groepen, en individuen).

Het promotieonderzoek richt zich met name op de interactie tussen arbeidsmarkt en individu. De promovendus zal werkzaam zijn binnen een onderzoeksproject gehonoreerd door Instituut GAK onder leiding van dr. Jessie Koen.

Projectomschrijving en werkzaamheden

De flexibele arbeidsmarkt levert voor veel mensen onzekerheid op over de toekomst van hun baan. Hierdoor hebben zij meer stress gerelateerde klachten en zijn zij minder goed in staat om een succesvolle loopbaan op te bouwen. Toch lijkt niet iedereen last te hebben van de flexibilisering. Hoe kan het dat de ene werknemer minder onzekerheid ervaart dan de ander, terwijl zij te maken hebben met dezelfde flexibele arbeidsmarkt? Hoe kan het ontstaan van baanonzekerheid in de flexibele arbeidsmarkt voorkomen worden, waarmee de negatieve gevolgen eveneens uitblijven? En welke rol kan proactief loopbaangedrag hierbij spelen? Op deze vragen zal dit onderzoeksproject ingaan. In drie gerelateerde projecten maakt het onderzoek inzichtelijk welke vormen van flexibilisering baanonzekerheid opleveren, om vervolgens te onderzoeken of en hoe mensen proactief deze baanonzekerheid kunnen voorkomen. Dit onderzoek pakt daarmee het probleem van flexibilisering bij de wortels aan, en biedt de mogelijkheid om baanzekerheid te creëren voor iedereen –ook in een flexibele arbeidsmarkt.

Dit onderzoeksproject beoogt expliciet kennis op te leveren die toepasbaar is in de praktijk. Onderdeel van het onderzoek is dan ook om op basis van de onderzoeksresultaten interventies te ontwikkelen waarmee werknemers hun eigen zekerheid kunnen creëren in een flexibele arbeidsmarkt. Daarnaast dient de opgedane kennis niet alleen gepubliceerd te worden middels internationale artikelen en een proefschrift, maar ook te resulteren in initiatieven om de bekendheid, toepasbaarheid en gebruik van de onderzoeksresultaten bevorderen.

Omdat het onderzoek zowel fundamentele als toegepaste onderzoeksvragen omvat, dient de promovendus naast theoretische en methodologische kennis ook ervaring en/of affiniteit te hebben met veldonderzoek en de vertaling van onderzoeksresultaten naar de praktijk.

Profiel

De promovendus die wij zoeken:

 • heeft een (bijna) afgeronde wetenschappelijke opleiding psychologie, gedragseconomie of aanverwante sociaal wetenschappelijke opleiding, bij voorkeur een (research) master in Arbeids- & Organisatiepsychologie of Organizational Behavior/ HRM;
 • is enthousiast, gemotiveerd, gedreven, nauwkeurig en zelfstandig;
 • heeft aantoonbare kennis van en ervaring met kwantitatief (veld-)onderzoek;
 • heeft zeer goede statistische vaardigheden en kennis;
 • heeft een passie voor praktijkgericht/toegepast onderzoek en de disseminatie daarvan;
 • heeft uitstekende communicatieve en organisatorische vaardigheden;
 • heeft de vaardigheid om in teamverband te werken en met verschillende belangen om te gaan;
 • dient een uitstekende spreek- en schrijfvaardigheid te hebben in de Nederlandse en Engelse taal;
 • is bereid om jaarlijkse voortgangsrapportages te schrijven en te bespreken met Instituut GAK en met de begeleidingscommissie die zal worden ingesteld voor dit project;
 • is bereid om onderwijstaken uit te voeren, zoals these- en werkgroepbegeleiding.

Inlichtingen

Aanstelling

De aanstelling start per september 2018 of zo spoedig mogelijk daarna, voor in eerste instantie een jaar. Bij goed functioneren wordt de aanstelling met 3 jaar verlengd. Het salaris bedraagt minimaal €2.222 en maximaal €2.840 bruto per maand bij een voltijdse aanstelling, conform de CAO Nederlandse Universiteiten. De promovendus is werkzaam op de locatie Universiteit van Amsterdam (campus Roeterseiland) en zal ca. 0,1 fte aan onderwijs verzorgen.

Sollicitatie

Als werkgever handhaaft de UvA een beleid van gelijke kansen. We vinden diversiteit belangrijk en zetten ons volledig in om een plek te zijn waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht afkomst, huidskleur of overtuiging. We koesteren de onderzoekende geest en het doorzettingsvermogen en laten de ruimte om door te vragen. Bij ons vormen nieuwsgierigheid en creativiteit de heersende cultuur.

Je kunt je sollicitatiebrief met je motivatie voor het huidige project, je cv (inclusief onderwerp en cijfer van je masterthese(s), cijferlijst van Bachelor en Master, en contactgegevens van 2 referenten voor 18 juni 2018 sturen naar Ms. J. Vermeulen via aosecretariaat-fmg@uva.nl. Vermeld vacaturenummer 18-280 in het onderwerp. Graag alle benodigde documenten in één enkel pdf-bestand plaatsen. De selectieprocedure zal onder meer bestaan uit een sollicitatiegesprek en het natrekken van referenties. De sollicitatiegesprekken zullen eind juni/begin juli 2018 plaatsvinden. #LI-DNP

Wij stellen acquisitie niet op prijs

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam