Aardwetenschappen

De wereld in perspectief

Om een systeem dat zo complex is als de aarde te begrijpen, vergaren aardwetenschappers kennis uit alle bètadisciplines. Maar ook de interactie van de mens met zijn omgeving is een belangrijk onderdeel van het onderzoek en onderwijs binnen de discipline aardwetenschappen.