Onderzoek

Communicatiewetenschap

De Amsterdam School of Communication Research (ASCoR) is het onderzoeksinstituut voor communicatiewetenschappers en promovendi in de communicatiewetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam.

 

Onderzoek aan het ASCoR is georganiseerd in vier programmagroepen, namelijk: 

PhD programme

Voor promovendi staat het verrichten van een onderzoeksproject centraal in ASCoR's PhD-programma.

Het onderzoeksproject is gebaseerd op een voorstel dat meestal wordt geschreven door een of meerdere medewerkers van ASCoR, maar in sommige gevallen door de promovendus zelf.  Voor een overzicht van de huidige PhD projecten zie de link hier onder:

Voor meer informatie over het doen van PhD onderzoek bij ASCoR, check de PhD-onderzoekspagina op de website van ASCoR: 

Zwaartepunt: Communication

Het zwaartepunt Communication van de Universiteit van Amsterdam onderzoekt inhoud, gebruik en effecten van media en communicatie. Het interdisciplinaire onderzoek stelt theorievorming en -toetsing van media effecten, onderliggende processen en relevante condities centraal.

Gepubliceerd door  ASCoR

25 februari 2015