Conservering en restauratie

Enig in zijn soort

Als enige in Nederland biedt de UvA een universitaire opleiding tot restorator aan die voldoet aan de Europese normering. De Engelstalige opleiding begint met een tweejarige Master in één van de negen specialisaties Conservation and Restoration of de track Technical Art History. Om restaurator te worden dient ook de aanvullende tweejarige Post-Master met succes te worden voltooid. De verschillende specialisaties hebben elk een eigen atelier waarin onder begeleiding van de staf restauratoren wordt gewerkt aan objecten. Regelmatig geven ook gastdocenten uit binnen en buitenland les, waardoor studenten bekend raken met zowel specifieke expertise als de verschillende experts in hun specialisatie. De ateliers zijn gevestigd in het Ateliergebouw aan het Museumplein, maar er wordt ook gewerkt op locatie.

Voor meer informatie zie de Engelstalige site:

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen

22 augustus 2017