Gebaren in verschillende talen

De opleiding Gebarentaalwetenschap is uniek in Nederland. Gebarentalen worden vanuit een taalkundig perspectief bestudeerd en studenten verwerven een uitstekende taalvaardigheid in de Nederlandse Gebarentaal. Een belangrijk aandachtspunt is het onderscheid tussen gesproken talen en gebarentalen. Daarom zijn ook vakken over algemene taalwetenschap in het programma opgenomen.

Gebarentaalwetenschap wordt onderwezen op alle niveaus. Er is een bachelorprogramma Gebarentaalwetenschap (traject binnen Taalwetenschap) waarin verschillende aspecten van gebarentalen worden bestudeerd. Binnen de Engelstalige master General Linguistics kan de student zich specialiseren in Sign Linguistics. Ten slotte is er de selectieve onderzoeksmaster Linguistics, met een track Sign Linguistics, die studenten voorbereidt op een promotieplaats.

Alle (gebarentaal)taalwetenschappers die onderwijs geven, zijn gepromoveerde onderzoekers op dit terrein.

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen

13 april 2016