De klassieken in al hun gedaanten

Meer dan elders krijgen bachelorstudenten programma-onderdelen binnen de eigen discipline aangeboden. Taalverwerving staat centraal maar ook archeologie, oude geschiedenis, filosofie en cultuurgeschiedenis hebben een prominente plaats.
Vanuit dit brede scala van perspectieven, biedt het masterprogramma specialisatiemogelijkheden in narratologie en tekstlinguïstiek, maar ook in intertekstualiteit en receptie van het klassieke gedachtegoed. Zo kunnen studenten hun eigen belangstelling volgen zonder het zicht op het grotere geheel te verliezen. Bovendien zijn er studiepaden die specialiseren in Middel- en Neolatijn en Byzantijns.
In alle onderdelen worden studenten ondergedompeld in zowel de primaire bronnen als het wetenschappelijke debat, en getraind om daaraan zelf aan deel te nemen.

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen

7 september 2016