De rol van muziek in de cultivering van nationale cultuur

KNAW-symposium

26sep2017 19.00 - 22.00

Symposium

Tijdens dit symposium presenteren de sprekers de resultaten van een vierjarig onderzoeksproject over de relatie tussen klassieke muziek en het romantisch nationalisme, en schetsen zij nieuwe onderzoekslijnen voor de toekomst. Het symposium is onderdeel van de internationale conferentie Rethinking the Dynamics of Music and Nationalism.

Klassieke muziek had in de negentiende eeuw een Europa-brede basis in instrumentarium, technieken en vormen. Maar vaak werd zij gebruikt om ideeën over nationaal particularisme en nationaal karakter uit te dragen. Daarmee speelde klassieke muziek een belangrijke rol in het romantisch nationalisme en de ‘cultivering van cultuur’.

Sprekers

  • Katharine Ellis, hoogleraar muziekwetenschappen, University of Cambridge – Nationalism, Ethnic Nationalism, and the Problem of French Folk Music, 1870-1941
  •  Joep Leerssen, hoogleraar modern Europese letterkunde, Universiteit van Amsterdam – The Persistence of Voice: Instrumental Music and Romantic Orality of the late John Neubauer (1933-2015)
  • Krisztina Lajosi-Moore, universitair docent, Universiteit van Amsterdam, en Kasper van Kooten, postdoc, Universiteit van Amsterdam – Opera and National Identity-Articulation in Germany and Hungary.

Plaats:

Expozaal, Brakke Grond, Nes 45, 1012 KD Amsterdam

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen