Faculteit der Geneeskunde

De Universiteit van Amsterdam en het Academisch Medisch Centrum (AMC) verzorgen, in de Faculteit der Geneeskunde, de opleidingen voor vrijwel alle erkende medische specialismen. Het AMC is één van de acht universitair medische centra in ons land en wordt op het gebied van de academische geneeskunde gerekend tot de internationale top. Als universitair medisch centrum heeft het AMC drie hoofdtaken. Voorop staat de behandeling van patiënten. Daarnaast wordt in het AMC veel medisch-wetenschappelijk onderzoek verricht. Derde hoofdtaak is het verzorgen van geneeskundig onderwijs.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

6 september 2012