Universiteitshoogleraren

Sinds 1996 kent de UvA de bijzondere positie van universiteitshoogleraar. Universiteitshoogleraren worden geacht een impuls te geven aan wetenschappelijke ontwikkelingen die de traditionele disciplines overstijgen, en een belangrijke bijdrage te leveren aan de profilering van de universiteit.

De universiteitshoogleraren zijn niet verbonden aan één bepaald vakgebied of faculteit.

Emeriti

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

8 december 2016