Samenwerking UvA-VU

De Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam hebben een gezamenlijke faculteit Tandheelkunde, werken samen in het Amsterdam University College en de beide medische centra spreken over verdergaande integratie.

Er is aanleiding om samen op te trekken als dit meerwaarde oplevert voor het onderwijs en onderzoek – bijvoorbeeld om kleine opleidingen te behouden, nieuwe te kunnen beginnen, kwaliteit te verbeteren, faciliteiten te kunnen bieden of samenwerkingsverbanden aan te kunnen gaan met (inter)nationale bedrijven, de lokale of regionale overheid, buitenlandse onderzoeksinstituten en -fondsen en andere instellingen voor hoger onderwijs.

Samenwerking bètafaculteiten

De Bètafaculteiten van UvA en VU werken samen ter versterking en verbetering van hun onderwijs en onderzoek. Door krachten te bundelen kunnen kennis, specialistische faciliteiten en infrastructuur worden gedeeld. Zo ontstaat een inhoudelijk sterk bètacluster in Amsterdam.

Onderdeel van de Amsterdamse bètasamenwerking is de gezamenlijke huisvesting van een aantal disciplines, op Amsterdam Science Park dan wel op de VU-campus Onderdeel van de samenwerking is ook een voorgenomen samenwerking met SRON (Stichting Ruimte Onderzoek Nederland). Deze samenwerking is niet alleen wetenschappelijk van aard maar heeft ook betrekking op de concentratie van technologisch hoogstaande faciliteiten (werkplaatsen, clean rooms) in een speciaal gebouw; het High-Tech Instrumentation Facility (HighTif).

Het College van Bestuur heeft in februari 2017 overeenstemming bereikt met de VU over de huisvesting in het kader van de bètasamenwerking van onder meer het onderwijs en onderzoek van Informatiewetenschappen, Natuur- en Sterrenkunde, en de komst van ruimte-onderzoeksinstituut SRON.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

12 april 2017