Factsheets UvA

Deze factsheets bieden context bij een aantal veelbesproken thema's rond de organisatie, het bestuur, de medezeggenschap en democratisering van de UvA. Informatie over allocatie vind je onder 'Allocatiemodel'.

 • Het personeel van de UvA

  Eind maart 2015 waren er in totaal 5.484 docenten en onderzoekers aan de UvA verbonden. Het gaat hier om al het vaste en tijdelijke wetenschappelijk personeel samen. Het College van Bestuur heeft duidelijk uitgesproken dat de verhouding tussen ...

  Lees verder
 • Medezeggenschap aan de UvA

  Het College van Bestuur van de UvA werkt samen met de formele centrale medezeggenschapsraden. Daarnaast is er binnen de faculteiten een belangrijke rol voor de facultaire medezeggenschap en voor opleidingscommissies.

  Lees verder
 • Waarom heeft de UvA een holding?

  De UvA Holding BV stelt de UvA in staat via participaties maatschappelijke en economische meerwaarde te creëren uit onderwijs en onderzoek, zónder dat publiek en privaat geld wordt vermengd. De UvA Holding BV maakt winst die ter beschikking staat ...

  Lees verder
 • Wat de UvA wil bereiken met de stadscampussen

  De UvA is bezig de huisvesting van onderwijs en onderzoek terug te brengen van zo’n 85 panden naar vier centrale campussen in de stad. De UvA is hier ongeveer vijftien jaar geleden mee begonnen.

  Lees verder