Duurzaamheid

Wat betekent duurzaamheid voor de UvA? Van printbewustzijn tot en met bewegingssensoren: de UvA investeert in duurzaamheid. Studenten en medewerkers verwachten dat er randvoorwaarden zijn om duurzaam te werken en CO2-uitstoot te reduceren. De UvA verwacht op haar beurt betrokkenheid bij het verbeteren van de duurzame bedrijfsprocessen. Er is een prominente plaats voor dit thema in de onderwijs- en de onderzoeksprogramma’s.

Duurzaamheid in onderwijs

Enkele opleidingen waarin duurzaamheid centraal staat:

  • Future Planet Studies
  • Milieurecht
  • Sustainable management
  • Globalisering
  • Bodiversiteit
  • Watermanagement
  • Duurzame chemie

Via onderstaande link vind je een overzicht van de vakken en minoren die onderwerpen behandelen op het gebied van duurzaamheid.

Duurzaamheid in onderzoek

Dit is terug te zien in diverse onderzoekszwaartepunten en -projecten die gericht zijn op thema’s als duurzame steden, duurzame chemie, elektriciteitsproductie en transport, duurzaam ondernemen en regelgeving, en natuurwaarden. Met deze nadruk op duurzaamheid in onderzoeksprogramma’s wil de UvA de betrokkenheid van medewerkers en studenten bij dit thema verhogen.

Meer informatie over de onderzoeksinstituten en -programma’s staat in de inventarisatie 'Duurzaamheid in onderwijs en onderzoek', gemaakt in opdracht van de Taskforce Duurzaamheid van de UvA.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

6 december 2017