Bachelor Psychologie

Doen, denken, voelen en handelen: als student Psychologie bestudeer je alle facetten van het menselijk gedrag – de algemene kenmerken, maar ook de onderlinge verschillen. Psychologisch onderzoek verschaft inzicht in menselijk gedrag, en maakt dan ook een belangrijk onderdeel uit van de studie.


Video wordt geladen..

Wat drijft de mens?

Vaak lijkt menselijk gedrag voorspelbaar. Bij nader inzien blijkt het echter minder vanzelfsprekend dan gedacht. Is gedrag wel te begrijpen? En hoe is het - waar nodig - te beïnvloeden? Dit zijn vragen die aan bod komen bij de studie Psychologie. Niet alleen de algemene kenmerken van menselijk gedrag staan centraal, maar juist ook de onderlinge verschillen in gedrag. Vragen die aan bod kunnen komen:

 • Hoe reageren mensen op stress?
 • Presteren sporters beter door een mentale training?
 • Wat is verliefdheid eigenlijk?
 • Waarom levert de ene persoon op school betere prestaties dan de ander?
 • Hoe komt het dat de ene persoon vriendelijk en ontspannen is, terwijl een ander vaak gespannen overkomt?

Een van de belangrijkste instrumenten die een psycholoog in handen heeft, is onderzoek. Onderzoek kan inzicht verschaffen in menselijke gedragingen, op voorwaarde dat de psycholoog gebruik maakt van wetenschappelijke methoden.

Psychologie iets voor jou?

 • Als je een vwo-diploma hebt (ongeacht het profiel) en gefascineerd bent door mensen en hun gedrag.
 • Je bent geïnteresseerd in wat mensen drijft, in hun vaardigheden, emoties, ontwikkeling en in de manier waarop ze met elkaar omgaan.
 • Om dit te bestuderen is het belangrijk om op een wetenschappelijke manier gegevens te verzamelen over mensen, dus systematisch, kritisch en zonder vooroordelen.
 • Psychologie is een wetenschappelijke opleiding met veel zelfstudie. Je zult dus veel literatuur met academisch taalgebruik lezen.
 • Omdat daarnaast tijdens de opleiding veel aandacht wordt besteed aan onderzoek, vormt statistiek een belangrijk onderdeel van de opleiding; wiskunde op vwo-niveau is dan ook noodzakelijk.
 • Een belangrijk deel van de opleiding bestaat uit zelfstudie: je studeert vaak zelfstandig in bijvoorbeeld de bibliotheek of bent op zoek naar literatuur. Het komt daarbij van pas als je initiatief toont en nieuwsgierig bent.

Loop mee met een student

Loop een dagdeel mee met een student en ervaar hoe het is om Psychologie te studeren aan de UvA. Het eerstvolgende meeloopcollege is op 3 mei. Voor meer informatie en aanmelden: uva.nl/meelopen.  

Proefstuderen

Verdiep je in de studie Psychologie en volg een college en een werkgroep. Proefstuderen is dé manier om kennis te maken met onze opleiding: uva.nl/proefstuderen.

Kerngegevens


Diploma
BSc Psychologie
Type
Regulier onderwijs
Vorm
Voltijd
Studielast
180 EC, 36 maanden
Voertaal
Nederlands
Start
September
CROHO-code
56604

Gepubliceerd door  Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen