Master Onderwijswetenschappen

Onderwijswetenschappen is een multidisciplinaire opleiding gericht op het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. In een kennissamenleving als de onze is goed onderwijs essentieel.Praktijkgerichte wetenschap met goed onderwijs als doel

Hoe leren kinderen en volwassenen en hoe kunnen docenten hun onderwijs daarop afstemmen?  Hoe kunnen scholen lerende organisaties worden waarin ook leraren zich blijven ontwikkelen? Wat zijn implicaties van de marktwerking binnen het onderwijs voor de organisatie en leiderschap van scholen? Wat is de rol van de overheid in het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs?

Als onderwijswetenschapper geef je advies over zulke vraagstukken, je ontwikkelt beleid of (opleidings)programma’s of je doet onderzoek om een bijdrage te leveren aan goed onderwijs.

Onderwijswetenschappen aan de UvA

De master Onderwijswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam is uniek, omdat je het werken aan onderwijskwaliteit op alle niveaus bestudeert, van klas of cursus tot de overheid. Tijdens de master komen veel sociaal-maatschappelijke thema’s aan de orde, zoals grote-stadsproblematiek, diversiteit en schooluitval. Je leert kritisch kijken naar onderwijsveld en  je verbreedt je blik. De master Onderwijswetenschappen aan de UvA is een kleinschalige opleiding met een informele sfeer en veel persoonlijk contact met docenten.

Ook kenmerkend aan deze master aan de UvA is dat de mogelijkheid bestaat om het onderwijsprogramma aan je eigen leerwensen en -doelen af te stemmen, door keuzevakken te kiezen en de invulling van je stage en scriptie te bepalen. Verder is het onderwijs kleinschalig, worden er diverse onderwijsvormen gehanteerd en is er nauw contact tussen docenten en studenten.

Onderwijswetenschappen in deeltijdtempo

Je kunt de master ook in deeltijdtempo volgen. Je verdeelt het programma dan over 1,5 tot 2 jaar. De colleges vinden deels overdag  en deels 's avonds plaats, de persoonlijke begeleiding bij stage en scriptie overdag. Neem voor meer informatie contact op met de studieadviseurs.

Studenten aan het woord

Klik door om te zien hoe studenten van de master Onderwijswetenschappen (Onderwijskunde) de opleiding (hebben) ervaren.

Presentatie voorlichtingsdag

Via onderstaande link kun je de presentatie van de laatste voorlichtingsbijeenkomst downloaden.


Diploma
MSc Onderwijswetenschappen
Type
Regulier onderwijs
Vorm
Voltijd, deeltijd
Studielast
60 EC, 12 maanden
Voertaal
Nederlands
Start
September
CROHO-code
66613

Gepubliceerd door  POWL