Master Pedagogische wetenschappen: Forensische orthopedagogiek (track)

De Universiteit van Amsterdam was tien jaar geleden de eerste om een mastertrack Forensische orthopedagogiek aan te bieden: een volledig programma waarin forensisch orthopedagogische vraagstukken centraal staan. Docenten werken intensief samen met de klinische praktijk wat goed tot uiting komt in de sterk ontwikkelde klinische lijn binnen de master.Een brug tussen opvoeding, behandeling en recht

De maatschappij heeft behoefte aan deskundigen op het gebied van preventie, risicotaxatie, diagnostiek en behandeling van jeugdcriminaliteit en ernstige opvoedproblematiek.

De maatschappelijke betrokkenheid bij deze jeugd- en gezinsgerelateerde problematiek kenmerkt zich door (dreigende) civiel- en strafrechtelijke maatregelen en het toezicht hierop. Deze juridische of forensische betrokkenheid vraagt om specifieke en aangepaste expertise en analyserend vermogen.

In het mastertraject Forensische orthopedagogiek komen daarom niet alleen de ontwikkelingen aan bod op het gebied van  jeugddelinquentie en ernstige opvoedproblemen, zoals kindermishandeling en verwaarlozing, maar ook de effectiviteit van preventie en interventie. Je begeeft je dan ook op diverse studiegebieden:

  • (ortho)pedagogiek
  • psychopathologie
  • criminologie
  • strafrecht
  • bestuurs- en beleidskunde

Met een dergelijke deskundigheid kan effectief en accuraat ingespeeld worden op actuele ontwikkelingen in de samenleving.

Forensische orthopedagogiek in deeltijdtempo

De master is ook in deeltijdtempo te volgen. Het onderwijs, evenals de begeleiding tijdens onderzoek en stage, wordt echter uitsluitend overdag gegeven.

In deeltijdtempo kun je het programma in twee jaar volgen, vanwege de volgordeverplichting. Je volgt eerst de vakken die behaald moeten zijn voor de scriptie. In het tweede semester schrijf je dan een scriptie op het terrein van de forensische orthopedagogiek. In het tweede jaar volg je onder andere nog de practica Forensische Diagnostiek en Behandeling, gevolgd door de stage in het laatste semester. Je kunt er ook voor kiezen om wel alle mastermodulen in een jaar semester te behalen en daarna de stage en scriptie na elkaar te doen; dan duurt de master 1,5 jaar.

Diploma 

Forensische orthopedagogiek is een traject van de geaccrediteerde masteropleiding Pedagogische wetenschappen. Na succesvolle afronding van dit programma ontvang je een wettelijk erkend masterdiploma Pedagogische wetenschappen en de titel Master of Science (MSc).

Presentatie voorlichting

Via onderstaande link kun je de presentatie van de laatste voorlichtingsbijeenkomst downloaden.


Diploma
MSc Pedagogische wetenschappen
Type
Regulier onderwijs
Vorm
Voltijd, deeltijd
Studielast
60 EC, 12 maanden
Voertaal
Nederlands
Start
September
CROHO-code
66607

Gepubliceerd door  POWL